Gynaika-Koritsia

De geschiedenis van het koor

Geschiedenis

Oprichting Het meisjeskoor Gynaika (Grieks voor vrouw), vroeger bekend onder de naam De Wase Lijsters, werd 60 jaar geleden opgericht door zuster Maria-Rita in de Onze-Lieve-Vrouw Presentatie in Sint-Niklaas. Van 1988 tot 1998 stond het koor onder leiding van Veerle Spiloes en vanaf 1998 werd het koor overgenomen door Godfried Van de Vyvere, die het koor dirigeerde tot 2015. Daarna werd Annelies De Kimpe de nieuwe dirigente van Gynaika. Zij dirigeerde Koritsia al sinds 2014. Tijdens het schooljaar 2024-2025 vieren we ons 60-jaar bestaan met een jubileum programma. Binnenkort meer nieuws hierover op onze website.

History

The girl’s choir Gynaika (the Greek word for woman), formerly known as ‘De Wase Lijsters’ (the regional thrushes), was founded sixty years ago by Sister Maria-Rita at the ‘Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie’, a school in the city of Sint-Niklaas (Saint-Nicolas). From 1988 to 1998 the choir was led by Veerle Spiloes. From 1998 on the lead of the choir was taken over by Godfried Van de Vyvere, who conducted the choir until 2015. After that, Annelies De Kimpe became the new Gynaika choirmaster. She had conducted the Koritsia choir since 2014. We will celebrate our 60th anniversary with a special program during the school year 2024-2025. More news about this shortly on our website.

Prestaties

Gynaika heeft een hele reeks prestaties en trofeeën op zijn palmares: het koor was meermaals laureaat van de wedstrijd ‘Radio-Schoolkoor’ en behaalde een ‘eerste prijs ‘ in de koorwedstrijd te Kontich en in de Europese jeugdkorenwedstrijd in Neerpelt. Vanaf 1998 plaatste het koor zich 4 maal op rij in de Eredivisie van de Oost-Vlaamse provinciale koortornooien. Een hoogtepunt was ongetwijfeld de deelname in 2005 aan de wedstrijd “Koor van het Jaar”, georganiseerd door Koor&Stem en Canvas. Gynaika bereikte als enige jeugdkoor de finale en won de titel van laureaat in deze categorie. Aan deze wedstrijd werden twee televisie-uitzendingen gewijd op Canvas, en de beste prestaties zijn te horen en te zien op cd en dvd. In september 2006 kreeg Gynaika de prijs voor ‘Cultuurprestatie’ van de Cultuurraad van Sint-Niklaas. Een fijne hommage in een volle Stadsschouwburg. In volle corona periode focuste Gynaika zich op de World Choir Games 2021 in Vlaanderen. Ze behaalden de zilveren prijs voor een fantastisch optreden in de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen.

Meerdere malen nam het koor deel aan het Europese Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt. Zo behaalden Gynaika net als Koritsia een 1ste prijs in 2018. Op 28 april 2024 is Gynaika weer present op dit muziekfestival.

Performances

Gynaika owns quite a set of performances and trophys. The choir has been the multiple laureate of the ‘Radio School Choir’ contest and won the first prize at the Kontich choir contest and at the European youth choir contest in Neerpelt. From 1998 on the choir qualifiedfour times in a row for the major league of the East Flanders’ regional choir tournaments. Beyond any doubt the highlight was the participation in 2005 in the contest ‘Choir of the Year’, organized by Choir & Voice and the Belgian national television network Canvas. Gynaika was the only youth choir that managed to reach the Finals and became the laureate in that category. Canvas devoted two broadcasts tot his contest and the best performances can be heard and seen on cd and dvd. In september 2006 Gynaika won the ‘Cultural Performances Prize’ of the Sint-Niklaas Council of Culture: a very fine tribute at a fully packed City Music Hall. In the middle of corona period, Gynaika concentrated on the 2021 World Choir Games in Flanders. They achieved a silver prize for a fantastic performance in the Queen Elisabeth Hall in Antwerp.

Several times the choir joined the European Youth Music Festival in Neerpelt. In this way, as well as Koritsia, Gynaika obtained a 1st prize in 2018. On April 28, 2024, Gynaika will again be present at this music festival.

Concerten en projecten

Gynaika en Koritsia geven op regelmatige basis concerten in binnen -en buitenland. Wat volgt is een kort overzicht van de hoogtepunten van de afgelopen 20 jaar:

In 2002 de ‘Saint Nicolas cantate’ van Benjamin Britten, in de Sint-Niklaaskerk van de thuisstad, samen met het Kortrijkse koor Altra Voce en het orkest Papageno. Vijftien jaar later, in 2017, voerden we dit werk opnieuw uit. Dit keer samen met het Flanders Boys Choir en orkest La Passione ter ere van 200 jaar Sint-Niklaas. Onder de titel “Young Voices” organiseerde het koor reeds drie maal een muzikaal festival voor jeugdkoren. In 2017 ging onze jaarlijkse reis naar Lyon. Daar namen we deel aan Europa Cantat Junior, een Europees muziekfestival voor jeugdkoren. Samen met Caloroso, Sjaloom en Waelrant Kinderkoor+, de andere Vlaamse koren die op het festival waren, gaven we daar een geslaagd samenwerkingsconcert.
In België nam het koor in 2019 ook deel aan het korenfestival Singing Brussels. Samen musiceren met andere koren is wat we graag doen. Zo was Gynaika al vier maal present tijdens beVOICEd. Dit is een evenement voor gelijkstemmige koren met workshops en samenzangmomenten. Op het einde is er ook een concert van alle deelnemende koren. Het slotconcert van Gynaika tijdens laaatste editie in oktober 2023 werd gesmaakt en ging niet onopgemerkt voorbij. Ook internationale samenwerkingen gaan we niet uit de weg. Tijdens de zomer van 2022 kon je ons ontmoeten in Colmar en afgelopen zomer 2023 waren we weer present tijdens het Europa Cantat Junior festival te Gent. Zin om mee deel uit te maken van onze koorwerking? Meer informatie kan je vinden op ‘Kom erbij’.

Concerts and projects

Gynaika and Koritsia regularly perform in concerts nationally and internationally. What follows is a brief overview of the highlights of the past 20 years:

In 2002, it played the ‘Saint-Nicolas cantate’ of Benjamin Britten at the Sint-Niklaaskerk in the choir’s hometown together with the Coutrai choir Alta Voce and the Papageno orchestra. Fifteen years later, in 2017, the choir performed the same masterpiece again, this time together with the Flanders Boys Choir and the La Passione orchestra in honour of the 200 year Sint-Niklaas celebration. The choir has organized up ton ow three times the Young Voices Festival, a youth choirs music festival. In 2017 our annual trip went to Lyon (France), where we participated in the Europe Cantate Junior, a European youth choir music festival. Together with other Flemish participating choirs (Caloroso, Sjaloom and Waelrant Children’s Choir) we gave a most enjoyable cooperative concert. In Belgium, the choir also participated in the 2019 Singing Brussels choral festival. Making music together with other choirs is what we like to do. Thus, Gynaika was already present four times during beVOICEd. This is an event for equal-voiced choirs with workshops and moments of singing together. At the end there is also a concert of all participating choirs. Gynaika's closing concert during the last edition in October 2023 was enjoyed and did not go unnoticed in deSingel in Antwerp. We do not shy away from international collaborations either. During the summer of 2022 you could meet us in Colmar and last summer 2023 we were again represented during the Europa Cantat Junior festival in Ghent. Would you like to be part of our choir cooperation? You can find more information on 'Join us'.

Dirigente

Annelies De Kimpe

Annelies (°1988) studeerde klassieke gitaar, piano en klarinet aan de academie van Lokeren en zette haar studies verder aan het conservatorium van Gent waar ze haar bachelor in de muziektheorie behaalde. Aan het conservatorium van Antwerpen vervolledigde ze haar opleiding tot 'master in de koordirectie' bij dhr. Luc Anthonis.

Daarnaast nam Annelies deel aan verschillende cursussen zoals Zingen met kinderen (Koor&Stem), Kurt Thomascursus (Utrecht), enz. en masterclasses bij het Europees Muziekfestival van de Jeugd (Neerpelt) en Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen-Maasmechelen.

Als muziekpedagoge is Annelies actief in de academies van Beveren, Dendermonde en Jette, waar ze respectievelijk samenzang, muziekinitiatie en muzieklab geeft. Tevens is ze als dirigent natuurlijk wekelijks terug te vinden op de repetities van meisjeskoren Gynaika en Koritsia (Sint-Niklaas) alsook bij de voorbereidende kinderkoren van de Munt in Dendermonde & Jette. Annelies is eveneens actief als zingend lid bij het dameskoor Makeblijde (Zele) en kamerkoor Terpander (Sint-Niklaas).

Annelies was born in 1988 and took classic guitar, piano and clarinet classes at the Lokeren Academy. She pursued her schooling at the Ghent Conservatory, at which she obtained her bachelor degree Music Theory. At the Antwerp Conservatory she finished her schooling obtaining a degree of master in choir conducting, supervised by Loc Anthonis.

In addition, Annelies took several courses like ‘Singing with children (Choir & Voice)’, the Kurt Thomas Course (Utrecht) and so on. Moreover, she took master classes at the Neerpelt European Youth Music Festival and the International Choir Contest organized by Flanders-Maasmechelen.

Being a music pedagogue, Annelies takes qactive part in the Beveren Academy, the Dendermonde Academy and the Jette Academy, where she teaches respectively community singing, music initiation and music laboratory.

Of course , as a choirmaster she’s attending every week the rehearsals of the girls’ choirs Gynaika and Koritsia (Sint-Niklaas) and the prelilminary children’s choirs ‘De Munt’ in Dendermonde and Jette. Moreover, Annelies is a singing membder of the ladies’ choir Makeblijde (Zele) and the Chamber Choir Terpander (Sint-Niklaas). 

HTML Website Generator